Scholenopdekaart

Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Nieuw / natuurlijk / conceptueel leren
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het Schoolvenster van 't Noorderlicht te Goes. In dit Venster kunt u informatie vinden over onze school. Deze informatie komt van het Ministerie, de onderwijsinspectie en de school zelf. Wij vinden het als school belangrijk dat middels VenstersPO een totaal beeld gegeven wordt van onze school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven, maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Namens het team van 't Noorderlicht

Download de schoolgids

Contactgegevens

Johnsonlaan 54A
4463GW Goes

Telefoon:
0113270790
Website:
www.tnoorderlichtgoes.nl
E-mailadres:
tnoorderlicht@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

K. de Jonge

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2139
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie