Scholenopdekaart

Alphaschool CBS De Hoeksteen

Alphaschool CBS De Hoeksteen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS de Hoeksteen in Wemeldinge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

C.B.S. de Hoeksteen heeft als missie : Een gezonde school in een uitdagende leeromgeving met onderwijs op maat.

Basiswaarden zijn : rust, vertrouwen en kwaliteit.

Contactgegevens

Bierweg 1 A
4424EL Wemeldinge

Telefoon:
0113626127
Website:
www.hoeksteen-wemeldinge.nl
E-mailadres:
hoeksteen@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alphascholengroep.nl

Foto-impressie