Scholenopdekaart

Alphaschool cbs De Wegwijzer

Alphaschool cbs De Wegwijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Welkom op het schoolvenster van CBS De Wegwijzer te Heinkenszand.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school. De Wegwijzer maakt deel uit van Alpha Scholengroep, de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs op Zuid-Beveland. De Wegwijzer is een eigentijdse open Christelijke school waar ieder kind telt en begeleid wordt in de ontwikkeling tot een zelfstandige, kritische en creatieve volwassene.

Bij de inrichting van ons onderwijs worden kinderen op hun niveau uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten. Daarbij houden we rekening met de 3 basisbehoeften:

  • kinderen ervaren dat ze erbij horen (relatie)
  • kinderen zijn in staat om opdrachten en taken uit te voeren (competentie)
  • kinderen krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken (autonomie)

Volg ons op twitter en facebook of via de website van de school: www.wegwijzerheinkenszand.nl .

Contactgegevens

Mr Dr Meslaan 2
4451AK Heinkenszand

Telefoon:
0113568810
Website:
www.wegwijzerheinkenszand.nl
E-mailadres:
wegwijzer@alphascholengroep.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alphascholengroep.nl

Foto-impressie