Scholenopdekaart

Ekke de Haanschool

Ekke de Haanschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij OBS Ekke de Haan

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Ekke de Haan, één van de 17 scholen van Onderwijsnetwerk De Basis. Onderwijsnetwerk De Basis vormt het overkoepelend bestuur van de 17 openbare basisscholen in gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft een eigen specifieke werksfeer en karakter.Onderwijsnetwerk De Basis valt samen met Onderwijsgroep Primus sinds 2016 onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren enontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl. Rond de 2560 kinderen bezoeken onze scholen en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door 250 medewerkers. De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Zegge 2
8446CL Heerenveen

Telefoon:
0513624386
Website:
www.ekkedehaan.nl
E-mailadres:
ekkedehaan@debasis.frl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jan Sjoerd Pool

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie