Scholenopdekaart

Van Ostadeschool

Van Ostadeschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Van Ostadeschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Van Ostadestraat 245
2526EV Den Haag

Telefoon:
0703806773
Website:
www.vanostadeschool.nl
E-mailadres:
directie@vanostadeschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14555
Website:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH