Scholenopdekaart

Basisschool 't Kirkeveldsje

Basisschool 't Kirkeveldsje

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Welkom in het schoolvenster van basisschool 't Kirkeveldsje. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om een afspraak te maken om onze school een keer te bezoeken. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie  www.kirkeveldsje. nl. Dit schoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Kirkeveldsje. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij zijn participant van BredeSchool Schimortera waaraan een vroeg-en voorschoolse opvang vanaf 2,5 jaar is verbonden (peuterspeelzaal Jip en Janneke). Ook voorziet de BredeSchool in voor-naschoolse opvang ( BSO De Dolfijn, Stichting SKN).Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school heeft een katholieke denominatie maar staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we aandacht aan het mede opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Contactgegevens

St. Remigiusstraat 1 A
6333CW Schimmert

Telefoon:
0454041321
Website:
www.kirkeveldsje.nl
E-mailadres:
info.kirkeveldsje@innovo.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs

Aantal scholen:
48
Aantal leerlingen:
9308
Website:
www.innovo.nl

Foto-impressie