Scholenopdekaart

Basisschool Boterdorp

Basisschool Boterdorp

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van CBS Boterdorp.

CBS Boterdorp is een open christelijke school in Bergschenhoek. Voor ons is het essentieel dat wij een veilige plek zijn waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Kernwoorden hierin zijn voor ons betrokkenheid, betekenisvol en vernieuwend onderwijs en samenwerken. Wij zijn een IPC-school, wat inhoud dat wij 's middags vanuit thema's de kinderen in de gelegenheid stellen om zichzelf te ontwikkelen in een veranderende wereld. Dit is een eigentijds programma, waarin effectief leren centraal staat en kinderen actief worden betrokken om doelgericht aan persoonlijke doelen te werken. Op onze school geven wij Engels in groep 1 t/m 8 en maken we vanaf groep 5 gebruik van tablets bij de vakken rekenen en taal/spelling.

Boterdorp is gehuisvest in een gebouw met o.a. een peuterspeelzaal en BSO.

Download de schoolgids

Contactgegevens

de Zilverspar 14
2661AP Bergschenhoek

Telefoon:
0105214555
Website:
www.cbsboterdorp.nl
E-mailadres:
hamsiepel@spectrum-spco.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marian Siepel

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Spectrum Stichting voor Protest. Christ. Onderw.

Aantal scholen:
8
Aantal leerlingen:
2071
Website:
www.spectrum-spco.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.


Foto-impressie