Scholenopdekaart

OBS De Meerwaarde

OBS De Meerwaarde

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Basisschool “De Meerwaarde” is een openbare basisschool met ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. De school is gelegen in het land van Essche en heeft een ruim schoolplein met veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in een prettige en vertrouwde omgeving. Daarbij is niet alleen het bijbrengen van kennis van belang. Ook zelfstandigheid, spreekvaardigheid en sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een brede ontwikkeling. Zo hopen wij er mede voor te zorgen dat de kinderen zullen uitgroeien tot een gelukkig en evenwichtig lid van onze samenleving. Ons motto: “Ieder kind heeft het" vertelt precies waar wij op de Meerwaarde in geloven. Op dit punt heeft De Meerwaarde in januari 2016 het predicaat: Excellente school behaald en voor de tweede keer in januari 2019. 

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Meerwaarde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Download de schoolgids

Contactgegevens

Diepenhorstweg 1 a
3291GJ Strijen

Telefoon:
0786742344
Website:
www.obsdemeerwaarde.nl
E-mailadres:
info@obsdemeerwaarde.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

ACIS Stg. voor Openb. Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
3129
Website:
www.acishw.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard


Foto-impressie