Scholenopdekaart

OBS De Mient

OBS De Mient

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij basisschool De Mient. Wij zijn een school met een duidelijk pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten zich kwetsbaar en eerlijk kunnen opstellen. Gedragsverwachtingen zijn helder en zijn positief geformuleerd. Hiermee creëren we een veilige school waarin door projecten en festiviteiten de verbondenheid en saamhorigheid wordt onderhouden. We vinden het belangrijk dat kinderen door de jaren heen steeds zelfredzamer en zelfstandiger worden, ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor zichzelf, de andere mensen op school en hun omgeving. Bij dit alles worden ze begeleid en ondersteund door de leerkrachten én door hun ouders, via goede wederzijdse communicatie.

We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf kunnen en durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig een taak kunnen volbrengen. Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Dat ze nieuwsgierig en onderzoekend zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Dat ze niet alleen goed voor zichzelf zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen

Contactgegevens

De Meet 1
1733AZ Nieuwe Niedorp

Telefoon:
0226767008
Website:
www.obsdemient.nl
E-mailadres:
info@obsdemient.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Peter Smit

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus

Aantal scholen:
24
Aantal leerlingen:
3445
Website:
www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO


Foto-impressie