Scholenopdekaart

School Met De Bijbel

School Met De Bijbel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Onze school is een dorpsschool in Herwijnen met ongeveer 185 leerlingen. Wij werken vanuit een christelijke basis, zijn als team persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en streven naar duidelijkheid en betrouwbaarheid naar de leerlingen en hun ouders. Onze school straalt gezelligheid en veiligheid uit. We bieden structuur en rust, waarin ieder kind tot zijn recht kan komen.

We werken vanuit HGW didactische en pedagogische principes: ieder kind wordt aangesproken op zijn eigen niveau. In de onderbouw is spel de basis van het leren. In thema’s en projecten proberen we de verschillende vakgebieden betekenisvol  met elkaar te verbinden. 

Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in de begeleiding van de kinderen. Daarbij stellen we ons laagdrempelig en toegankelijk op. We stimuleren ieder kind zijn mogelijkheden volledig te benutten. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en streven ernaar dat ieder kind zich veilig en prettig voelt binnen de school.

Contactgegevens

Achterweg 35
4171BA Herwijnen

Telefoon:
0418581289
Website:
www.cbsherwijnen.nl
E-mailadres:
directie@cbsherwijnen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

LOGOS Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
2533
Website:
www.stichting-logos.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie