Scholenopdekaart

Salto Jenaplanschool De Driestam

Salto Jenaplanschool De Driestam

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Algemeen bijzonder

SALTO-school de Driestam biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is de Driestam onderdeel van het SPILcentrum Schoenmakerstraat. Samen met onze partner Dikkie en Dik realiseren we een doorgaande jenaplan leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Onze school is sinds augustus 2007 in de huidige nieuwbouw aan de Schoenmakerstraat gehuisvest. De school staat al sinds 1926 op deze plek. Het oude gebouw is in 2006 afgebroken en opnieuw gebouwd met 5 clusters, verdeeld over verschillende verdiepingen. Wij hebben een kleine 400 leerlingen. Onze school heeft 17 groepen, verdeeld over 7 onder-, 4 midden- en 6  bovenbouwgroepen. De heterogeniteit komt ook terug in de clusters. Rondom een “huiskamer” zijn 2 tot 4 lokalen gesitueerd. In cluster geel en groen zit de onderbouw, de groepen 1/2 en 3. In cluster blauw en oranje de groepen 4/5 en 6/7. In het paarse cluster de groepen 8. In de “huiskamer” kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Hier kan worden samengewerkt, met en van elkaar geleerd worden.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoenmakerstraat 2
5612AD Eindhoven

Telefoon:
0402950840
Website:
www.bs-driestam.nl
E-mailadres:
info@bs-driestam.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Annemarie van Zoest

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

'Stg. voor Alg. Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.'

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
6349
Website:
www.salto-eindhoven.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o.


Foto-impressie