Scholenopdekaart

Salto Jenaplanschool De Driestam

Salto Jenaplanschool De Driestam

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen Bijzonder

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Salto Jenaplanschool De Driestam. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Schoenmakerstraat 2
5612AD Eindhoven

Telefoon:
0402950840
Website:
www.bs-driestam.nl
E-mailadres:
info@bs-driestam.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'Stg. voor Alg. Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.'

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
6464
Website:
www.salto-eindhoven.nl

Foto-impressie