Scholenopdekaart

Oecumenische Basisschool de Vlieger

Oecumenische Basisschool de Vlieger

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. PC en RK

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Oecumenische Basisschool de Vlieger. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Persijnlaan 47
1447EN Purmerend
0299641270

Bestuursgegevens

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3525

Foto-impressie