Scholenopdekaart

Nutsbasisschool Teteringen

Nutsbasisschool Teteringen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen Bijzonder

http://www.nbsteteringen.nl/home/#!prettyPhoto/0/
Nutsbasisschool (Nbs) Teteringen kent drie periodes: onderbouw (groep 1 t/m 4), middenbouw (groep 5,6) en de bovenbouw (groep 7,8). In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming. Wij werken met coöperatieve leerstrategieën, om een structurele manier van en met elkaar te leren. Nbs Teteringen heeft een continurooster waarbij er, samen met de leerkrachten, gegeten wordt in groepsoverstijgende, maandelijks wisselende groepjes.

Wij zijn een Biologie Plusschool, werkend aan duurzaamheid. We werken vanuit thema's en koppelen hierbij vakgebieden aan elkaar, om zo fundamenteel en betekenisvol leren gestalte te geven.

De driehoek ouders, leerkracht en kind staat centraal, waarbij eigenaarschap terug te vinden is in het portfolio.

Contactgegevens

Breeschot 18
4847EW Teteringen
0765428294

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Nutsscholen Breda
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1914

Foto-impressie