Scholenopdekaart

Nutsbasisschool de Hoogakker

Nutsbasisschool de Hoogakker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Beste bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de homepage van het SchoolVenster van Nutsbasischool De Hoogakker. Onze school staat in de wijk Haagse Beemden in Breda en heeft twee locaties: op de locatie Wandelakker 60 zitten ongeveer 400 leerlingen en op onze locatie Blokmoeren 28 zitten zo'n 200 leerlingen. Wij zijn één van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda ( www.nutsscholenbreda.nl). Meer informatie over de achtergrond van Nutsscholen kunt u ook vinden op www.nutalgemeen.nl/nutsscholen/over-de-nutsscholen.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school en dat ze er zich er veilig voelen want pas dan komen ze tot leren. Daarom investeren we als Hoogakker veel in de sociale ontwikkeling van kinderen: in omgangsvormen, in waarden en normen, in wederzijds respect en samenwerking. Daarnaast streven we hoge doelen na op het gebied van intellectuele en creatieve ontwikkeling. Daarin zijn we ambitieus: we willen immers dat kinderen straks een vervolgopleiding gaan volgen die echt bij hen past en hen uitdaagt.

Dit vraagt om meesters en juffen die zelf constant werken aan de vergroting van hun professionaliteit. Daarmee leren ook zij iedere dag weer. Onze missie op De Hoogakker is dan ook 'samen werken aan je eigen ontwikkeling'.

Ik hoop dat dit SchoolVenster u voldoende informatie over onze school biedt. Mocht u desondanks nog vragen hebben, stel ze gerust via info@nbsdehoogakker.nl of bel 076-5411469.

Met vriendelijke groeten,

Frans-Joseph de Graaf, directeur.

Contactgegevens

Wandelakker 60 -62
4824SG Breda

Telefoon:
0765411469
Website:
www.nbsdehoogakker.nl
E-mailadres:
info@nbsdehoogakker.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Nutsscholen Breda

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1831
Website:
www.nutsscholenbreda.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans