Scholenopdekaart

Basisschool Dommeldal

Basisschool Dommeldal

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het Schoolvenster van de Dommeldalschool.

Wij laten kinderen hun talenten ontplooien door het best passende basisonderwijs te bieden.

De Dommeldalschool biedt op de toekomst gericht onderwijs. Wij sluiten aan bij de behoeftes van het kind van onze tijd en anticiperen op de behoeftes in de toekomst, die uitdaging gaan wij aan. Dat is zichtbaar in de leerstof en in de organisatie. Wij gaan er vanuit dat ruimte om te ontwikkelen het best gevonden wordt als er structuur geboden wordt. Wij bieden die structuur en ruimte in het leren omgaan met elkaar en in het lesprogramma. 

Iedereen op de Dommeldalschool mag zichzelf zijn, met respect voor de ander!

Contactgegevens

Beneden Beekloop 93
5662HK Geldrop

Telefoon:
0402800004
Website:
www.dommeldalschool.nl
E-mailadres:
dommeldalschool@eenbes.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

De Eenbes, Stg v Katholiek., Prot-Chr. en Interconfessioneel Primair Onderwijs

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5096
Website:
www.eenbes.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland


Foto-impressie