Scholenopdekaart

De Springplank

De Springplank

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Basisschool de Springplank ligt in de wijk Genderbeemd van Eindhoven. Naast de kinderen uit de wijk zitten op onze school ook veel leerlingen van buiten de wijk. De Springplank valt onder het bestuur SKPO. We zijn een “gezonde” school met ruim 250 kinderen verdeeld over 11 groepen. De Springplank staat voor leren van en met elkaar, zowel voor kinderen als leerkrachten. De leerkrachten bieden ruimte en hanteren werkvormen die het samenwerken tussen kinderen bevorderen. We willen een optimale ‘schoolomgeving’ creëren. Daarbij zien wij de ouder als belangrijkste partner. Het team heeft een actieve houding t.o.v. onderwijsontwikkelingen en voelt zich verantwoordelijk voor professionalisering om de huidige kwaliteit te borgen. Wij bieden een breed aanbod waarbij we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te maken van hun eigen talenten.

Contactgegevens

Aldendriel 38
5653PK Eindhoven

Telefoon:
0402521905
E-mailadres:
springplank@skpo.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jos van Tuijl

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Kath. en Prot.-Chr. Onderw. Eindhov. e.o.

Aantal scholen:
35
Aantal leerlingen:
10548
Website:
www.skpo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o.