Scholenopdekaart

Basisschool De Hofvijver

Basisschool De Hofvijver

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Op de Hofvijver is ieder kind mede-eigenaar van zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces.
Wij vinden dat een kind van nature uit is op sociale verbinding, kennis en vaardigheden.  
Bij ons op De Hofvijver hebben wij vertrouwen in jou! Gaan we samen met jou en je ouders /verzorgers de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen tot een zelfstandig, onafhankelijk en sociaal persoon. Daarbij geef jij richting aan je eigen leerproces.  

De Hofvijver:

-werkt vanuit basisgroepen

-maakt gebruik van de talenten van de kinderen en leerkrachten

-richt zich op een ‘digitale toekomst’

-zet in op mediawijsheid

-werkt met laptops en andere devices

-heeft een buitenschoolse opvang

-geeft Engels in alle groepen

-is een ‘Gezonde school’

-heeft betrokken leerlingen en ouders

-heeft een leerlingenraad

-bereikt jullie met onder andere Facebook, de schoolsite en een schoolapp

-werkt met een continurooster

Samen met uw kind maken we graag: ‘Een sprong vooruit!’

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Forelsloot 4
2724CA Zoetermeer

Telefoon:
0793315481
Website:
www.dehofvijver.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@dehofvijver.unicoz.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie