Scholenopdekaart

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Reformatorisch

Modern onderwijs met traditionele waarden!

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. Het onderwijs dat we geven is gebaseerd op de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Wij willen een school zijn waar ieder die bewust voor christelijk onderwijs kiest zich gekend en herkend weet.

Onze doelstelling: We voeden onze leerlingen op en onderwijzen ze in afhankelijkheid van de zegen van de Heere God tot zelfstandige persoonlijkheden, die hun gekregen gaven gebruiken om God en hun naaste te dienen. 

We streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving. We hebben oog voor het unieke van elk kind. We leren hen zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. We besteden aandacht aan de gaven van het hart (dienen), de gaven van het hoofd (denken) en de gaven van de handen (doen) van elk kind. 

Onze missie is daarom: dienen, denken en doen.

Het is onze opdracht om de gaven en talenten, zowel wat betreft hoofd, hart en handen, die de leerlingen gekregen hebben ten volle te ontplooien. We proberen van ieder kind de eigen en unieke mogelijkheden te ontdekken en deze aan te spreken en daarbij aan te sluiten.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Willem-Alexanderplantsoen 1
2713 VM Zoetermeer

Telefoon:
0793310988
Website:
www.wilhelmina.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@wilhelmina.unicoz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Reformatorisch Samenwerkingsverband PO


Foto-impressie