Scholenopdekaart

Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

U bekijkt het schoolvenster van De Schaapskooi. Op deze site staan gegevens van De Schaapskooi zoals toetsresultaten en inspectierapporten. Om ook de sfeer van De Schaapskooi te ervaren bent u van harte uitgenodigd voor een rondleiding op De Schaapskooi. Onze tijdelijke locatie is Berberisstraat 11 in Wezep.

De Schaapskooi is een christelijk kindcentrum. Het uitgangspunt bij ons onderwijs is de Bijbel, het woord van God. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is, met eigen gaven naar Zijn beeld. Ieder mens, ieder kind is daarom uniek.

Ons kindcentrum is onderdeel  van VPCPO De Akker. De Akker is een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Meer informatie over de schoolvereniging vindt u op

www.vpcpodeakker.nl

Contactgegevens

Veluwelaan 8
8091ER Wezep

Telefoon:
0383760808
Website:
www.kindcentrumdeschaapskooi.nl
E-mailadres:
directie@kindcentrumdeschaapskooi.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

De Akker, Stichting v prot-chr primair onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
958
Website:
www.vpcpodeakker.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Onderwijs 23-05