Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool De Wraldpoarte

Christelijke Basisschool De Wraldpoarte

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van CBS De Wrâldpoarte. Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren. Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten proberen aan de kinderen door te geven, wat het betekent om christen te zijn in deze wereld. Wij vinden een veilige en vertrouwde sfeer op school erg belangrijk, zodat iedereen met plezier naar school gaat. Elk kind proberen we tot zijn of haar recht te laten komen, zodat het kan opgroeien tot een zelfstandig persoon die vol vertrouwen de wijde wereld instapt!

Kijkt u voor meer informatie over onze school op de website. Als u meer wilt weten kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Contactgegevens

Master Lubwei 2
9263PG Garyp

Telefoon:
0511521120
Website:
www.dewraldpoarte.nl
E-mailadres:
dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in de geTytsjerksteradiel

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
1695
Website:
www.pcbotdiel.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie