Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool De Reinboge

Christelijke Basisschool De Reinboge

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van KBS De Reinbôge

Een school met kleur, dat is onze school de Reinbôge! In de regenboog zien wij de kleur van onze christelijke identiteit, van ons onderwijsaanbod en van onze schoolbevolking. De school is in het schooljaar 2016-2017 gestart met het groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO).

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale en duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO is een vorm van klassikaal adaptief onderwijs. Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

Contactgegevens

Iikmounewei 61
9251EW Burgum

Telefoon:
0511461791
Website:
www.reinbogeburgum.nl
E-mailadres:
reinboge@pcbotdiel.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in de geTytsjerksteradiel

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
1695
Website:
www.pcbotdiel.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie