Scholenopdekaart

Basisschool De Regenboog

Basisschool De Regenboog

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool De Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Graaf Florisstraat 6
4121EL Everdingen

Telefoon:
0347351252
Website:
www.deregenboogeverdingen.nl
E-mailadres:
regenboog@deregenboogeverdingen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Trinamiek

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
4727
Website:
www.trinamiek.nl