Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool It Anker

Christelijke Basisschool It Anker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Christelijke Basisschool It Anker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Quaestiusstrjitte 13
9035EB Dronryp

Telefoon:
0517232000
Website:
www.itanker.nl
E-mailadres:
itanker@cbo-nwf.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2290

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101