Scholenopdekaart

School Lyndensteyn

School Lyndensteyn

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal onderwijs
Denominatie: Algemeen Bijzonder

School Lyndensteyn is een (V)SO Mytyl-/Tytylschool en verzorgt onderwijs aan de volgende doelgroepen:
§ leerlingen met een lichamelijke handicap (LG);
§ leerlingen met een meervoudige handicap (MG);
§ leerlingen met een langdurige ziekte (LZK);
§ leerlingen met plaats bekostiging, op basis van (poli)klinische revalidatiebehandeling.

Het onderwijs onderscheidt zich door de specifiek op de doelgroep gerichte expertise (o.a. epilepsie, developmental coördination disorder, cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spierziekten, hartproblematiek). Er is voortdurend aandacht voor onderwijskwaliteit met betrekking tot de specifieke doelgroep. School Lyndensteyn werkt nauw samen met Revalidatie Friesland. Deze levert specifieke revalidatiegeneeskundige expertise. School Lyndensteyn kent een afdeling SO (met 3 kleutergroepen, 5 LG/MG-groepen en 4 LG-groepen) en een afdeling VSO, met daarbinnen de afdelingen: Dagbesteding (2 groepen), Arbeid (3 groepen) en Diplomagericht (4 VMBO-groepen en een Schakel & Oriëntatieklas).

Contactgegevens

Hoofdstraat 1
9244CL Beetsterzwaag
0512389800

Bestuursgegevens

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 1127

Foto-impressie

Deze school heeft ook leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Klik hier om informatie over deze leerlingen te bekijken.