Scholenopdekaart

De Poseidon

De Poseidon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Overige

De Poseidon is een school met ambitie; zowel op pedagogisch-didactisch als op maatschappelijk vlak. Wij richten ons op gedegen onderwijs aan leerlingen en vinden het belangrijk dat wij een populatie bedienen die een weerspiegeling is van IJburg.  

Wij zijn een gecertificeerde Dalton school. De kernwaarden van Daltononderwijs zijn: samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en doelmatig werken.

Wij profileren ons door de inzet van Nieuwe Media tijdens het onderwijs. Dit betekent dat wij leerlingen mediawijs maken en projectmatig vaardigheden leren die hen de mogelijkheid bieden zichzelf creatief te uiten en de kansen die nieuwe media biedt zinvol gebruiken. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Franz Zieglerstraat 7
1087HN Amsterdam

Telefoon:
0204167238
Website:
www.deposeidon.nl
E-mailadres:
info@deposeidon.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie