Scholenopdekaart

Archipelschool Theo Thijssen

Archipelschool Theo Thijssen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool Theo Thijssen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Theo Thijssenschool is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Binnen de kernwaarden ‘kind- toekomst- resultaat- samenwerkings- en maatschappijgerichtheid’ van de Archipelscholen, richt onze school zich op de brede ontwikkeling van leerlingen waarbij kernvakken als taal en rekenen scherp in het oog worden gehouden en een veilig en warm pedagogisch klimaat als basis dient. Het motto van de school is niet voor niets Leren is leuk!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Troelstraweg 471
4384PA Vlissingen

Telefoon:
0118490245
Website:
www.ttpb.nl
E-mailadres:
thijssen@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2602
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Walcheren