Scholenopdekaart

KNS De Reinbôge

KNS De Reinbôge

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Prot. Christelijk

Welkom op Mijn Vensters van "de Reinbôge". U kunt op deze site de nodige informatie over de Reinbôge vinden, maar u leert de school pas echt kennen als u binnen bent geweest en de sfeer heeft geproefd. Bent u niet bekend? Dan willen wij u van harte uitnodigen om een keer te komen kijken. 

Kijk ook eens op www.dereinboge.nl

KNS “de Reinbôge” staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk zorg op maat voor ieder kind. Wij (leerlingen, ouders en leerkrachten) willen graag met elkaar ‘school zijn’. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school,met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede relatie tussen school en gezin. Dat geeft ook de beste basis voor uw kind om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.  

Ons motto is: KNS De Reinbôge: “Zet in op de toekomst!”

NB. De Reinbôge zit in een fusietraject met de naburige scholen uit Gau en Sibrandabuorren. Vanaf 1-08-2018 zijn deze drie scholen één Samenlevingsschool.

Contactgegevens

It Pounsmiet 20
9014CK Tersoal

Telefoon:
0515521838
Website:
www.dereinboge.nl
E-mailadres:
info@dereinboge.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. voor P.C. Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden e.o.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
3027
Website:
www.pcboleeuwarden.nl

Foto-impressie