Scholenopdekaart

Het Creiler Woud

Het Creiler Woud

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Het Creiler Woud. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Bollenstraat 66
1773AK Kreileroord

Telefoon:
0227663536
Website:
www.creilerwoud.nl
E-mailadres:
creilerwoud@creilerwoud.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Kopwerk

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
3028
Website:
www.kopwerk.nl