Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool De Ontmoeting

Christelijke Basisschool De Ontmoeting

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Onze school is een kleurrijke school in de Molenwijk van Den Haag met een speciale klas voor kinderen die net uit het buitenland komen. De school is rijk aan vele nationaliteiten. Door een professioneel team van leerkrachten en ondersteuners krijgen onze leerlingen goed onderwijs. In een rijke, veilige leeromgeving stimuleren wij kinderen samen te leren, werken en spelen. Het ontmoeten van elkaar gebeurt al vanaf een jonge leeftijd. Dit komt omdat wij een brede buurtschool zijn waar de kinderopvang, peuterspeelzaal en school samen onder één dak werken.De Ontmoeting is een christelijke school waar leerlingen door rust, regelmaat en veiligheid maximaal de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes, digitale borden en Ipads. De school is steeds bezig zich te ontwikkelen.

Contactgegevens

Draaistraat 16
2516KE Den Haag

Telefoon:
0703995864
Website:
www.cbsdeontmoeting.nl
E-mailadres:
ontmoeting@scoh.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Schoolbestuur

Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden

Aantal scholen:
37
Aantal leerlingen:
9746
Website:
www.scoh.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie