Scholenopdekaart

Gereformeerde Basisschool De Fontein

Gereformeerde Basisschool De Fontein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Prot. christelijk

Basisschool 'De Fontein' is een christelijke school met 175 kinderen verdeeld over 8 groepen. Als school vinden we het erg belangrijk dat kinderen met plezier op school zijn. Er is op school veel aandacht voor het welbevinden van elk kind. Het invoeren PBS (Positive Behavior Support= goed gedrag kun je leren) en het spelen van Taakspel helpt hierbij. 

Verder is er veel aandacht voor de hoofdvakken (taal, lezen, rekenen) en wordt er op de middagen in alle groepen thematisch gewerkt volgens de methodiek van IPC (International Primary Curriculum) waarbij de wereldoriënterende en creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden. 

De ouderbetrokkenheid is hoog wat maakt dat er samen (ouders, kinderen en team) gebouwd wordt aan een fijne school!

Contactgegevens

Wederiklaan 1
8265DA Kampen

Telefoon:
0383314284
Website:
www.fontein-kampen.nl
E-mailadres:
directie@fontein-kampen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ned. Ger. Schoolvereniging voor Kampen-IJsselmuiden e.o.

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
171
Website:
www.fontein-kampen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Onderwijs 23-05