Scholenopdekaart

Openbare basisschool De Schalm

Openbare basisschool De Schalm

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De basisschool … Een belangrijk stukje van je leven

De basisschoolperiode is een belangrijke tijd voor een kind, maar ook voor de ouders/verzorgers. In de loop van de jaren wordt een kind zo’n 7500 uur toevertrouwd aan de zorg van leerkrachten. Een kind verdient dan ook een basisschool waar goed onderwijs wordt verstrekt. De gids is bedoeld om ouders/verzorgers duidelijk te maken wat De Schalm voor een school is en hoe ze daar werken. In deze gids geven wij informatie over onze visie, organisatie, zorg, etc. Wij vertrouwen erop dat deze gids u het komende jaar van dienst zal zijn.  Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe.

Namens het team van basisschool De Schalm,

Johan Ebbers vanaf 01-08-2019 Carol La Lau directeur obs De Schalm

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoolstraat 3
4696CK Stavenisse

Telefoon:
0166692606
Website:
www.bsdeschalm.nl
E-mailadres:
obsdeschalm@octho.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

OCTHO, Stichting Openbaar Prim. Onderw. Tholen

Aantal scholen:
8
Aantal leerlingen:
833
Website:
www.octho.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie