Scholenopdekaart

De Vliekotter

De Vliekotter

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenwerking Opb., PC

Beste bezoeker,

Op deze pagina's vindt u een beknopte weergave over de basisgegevens van basisschool De Vliekotter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven.

Mocht u na het lezen van deze schoolpagina vragen hebben, nodigen u van harte uit bij ons op school, we maken graag tijd voor een gesprek. 

Voor onze schoolgids, de kalender, schoolondersteuningsprofiel en een impressie van de school a.d.h.v. o.a. onze nieuwsbrieven verwijzen we u graag naar onze website:www.de vliekotter.nl

Met vriendelijke groet,

Helga Roersma


Download de schoolgids

Contactgegevens

Vliestraat 26
1794AV Oosterend (Noord-Holland)

Telefoon:
0222318903
Website:
www.vliekotter.nl
E-mailadres:
vliekotter@schooltij.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Schooltij

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
419
Website:
www.thijsse-texel.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO


Foto-impressie