Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Toren

Rooms Katholieke Basisschool De Toren

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Welkom bij BS De Toren, een brede adaptieve school.
Adaptief onderwijs is aangepast aan het leervermogen en de leerstijl van de leerling. Een leerling die moeite heeft met het "zich eigen maken" van de lesstof krijgt extra uitleg; een leerling die de lesstof snel oppakt ontvangt verdieppingsstof of dagen we uit te gaan versnellen. Een kind dat erg beweeglijk is, mag eens een extra boodschap doen, Een kind dat juist de rust zoekt, krijgt van ons de mogelijkheid om in een rustig hoekje te werken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Sfeer
De sfeer in de school is een sfeer van elkaar begrijpen en van daaruit elkaar respecteren. Iedereen heeft zijn gemakkelijke en minder gemakkelijke kanten. Beiden mogen er zijn.

Eenheid in verscheidenheid
Elk kind is een uniek individu met eigen vragen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Onze kinderen hebben diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen. Wij proberen elk kind als individu te benaderen en verder te helpen met zijn ontwikkeling. Als school vormen wij daarbij een eenheid

Ouders als partner
Ouders worden nauw betrokken. Zij zijn veelvuldig bij activiteiten aanwezig en krijgen suggesties om hun kind thuis te helpen met het onderwijs. Daarnaast biedt de school (op verzoek) ondersteuning bij de begeleiding van hun kind.

Contactgegevens

Witte Arend 2
4761JA Zevenbergen

Telefoon:
0168324185
Website:
www.detoren1.nl
E-mailadres:
info@detoren1.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting De Waarden

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2755
Website:
www.dewaarden.nl