Scholenopdekaart

p.c.b.s. 'De Singel'

p.c.b.s. 'De Singel'

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Kenmerk van ons onderwijs:

Belangrijk kenmerk van het onderwijs op basisschool 'de Singel' is het werken volgens het principe van de Meervoudige Intelligentie, zoals opgesteld door Howard Gardner. Deze gaat ervan uit dat elk mens over bepaalde 'sterke' intelligenties beschikt en dat deze moeten worden ingezet bij het verwerven van kennis. Howard spreekt van 8 intelligenties. In kindertaal vertaald, spreken we over taalknap, rekenknap, muziekknap, tekenknap enz. In de praktijk houdt dit in dat het vak geschiedenis niet meer uit een boek wordt gegeven, maar d.w.z. kaarten uit de mappen 4x Wijzer. In de toekomst volgen andere zaakvakken. Door een beroep te doen op sterke intelligenties, van waaruit het leren begint, wordt het voor ieder kind aantrekkelijk aan een project te werken.

In de praktijk:

Niet meer het schoolse werken uit een boek met werkboek, maar zelf kiezen hoe je de kennis tot je neemt door het kiezen van een kaart met daarop een opdracht, die je alleen, in tweetallen of in een groepje kunt gaan doen. Het klaslokaal en vaak ook de gang worden tot museum of Romeins badhuis omgebouwd. De kinderen gaan enthousiast en zelfstandig aan de slag met de uitdagende opdrachtkaarten. De leerkracht heeft zo de handen vrij om naar de kinderen te luisteren, in gesprek te gaan en spelenderwijs informatie over te dragen.

De 5 MI-vragen:

Bij de start van het MI-project worden de 5 leervragen geformuleerd. Tijdens het werken met de kaarten, de leerkrachtgebonden lessen en de leerlingpresentaties aan het einde van elke MI-middag, verwerven de kinderen de nodige informatie om de 5 leervragen na afloop van het project zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Veel te zien:

Tijdens de projectmiddagen komen de themamuren in de groepen steeds volller te hangen met alles wat de kinderen gemaakt en ontdekt hebben. Ook is er een expositietafel met voorwerpen, boeken en andere vondsten die de kinderen hebben gedaan. Uiterst belangrijk zijn de leerlingpresentaties. De kinderen kunnen kiezen voor een PowerPoint presentatie, een toneelstuk, een werkstuk of een zelfgemaakt lied.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Singel 1
4797BJ Willemstad

Telefoon:
0168 472589
Website:
www.singelwillemstad.nl
E-mailadres:
l.wijling@dewaarden.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting De Waarden

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2755
Website:
www.dewaarden.nl