Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Maria

Rooms Katholieke Basisschool Maria

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Welkom bij de Mariaschool, een brede basisschool in Langeweg, Noord-Brabant, met Peuteropvang Pinokkio en Buitenschoolse Opvang De Belhamels.

Op de Mariaschool staan wij voor:

  • Kwalitatief goed onderwijs met oog voor vaardigheden die onmisbaar zijn in de 21ste eeuw;
  • Optimale afstemming op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling middels een goede zorgstructuur;
  • Een prettig pedagogisch werk-, leer- en leefklimaat met respect voor iedereen;
  • Een professionele organisatie;
  • Participatie van ouders als educatieve en pedagogische partners;
  • Samenwerking met diverse doelgroepen in de dorpsgemeenschap;
  • Inzet van ICT  / Snappet in ons onderwijs.

Contactgegevens

Kloosterlaan 24
4772RA Langeweg
0168326693

Bestuursgegevens

Stichting De Waarden
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2816

Foto-impressie