Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Maria

Rooms Katholieke Basisschool Maria

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom bij de Mariaschool, een brede basisschool in Langeweg, Noord-Brabant, met Peuteropvang Pinokkio en Buitenschoolse Opvang De Belhamels.

Op de Mariaschool staan wij voor:

  • Kwalitatief goed onderwijs met oog voor vaardigheden die onmisbaar zijn in de 21ste eeuw;
  • Optimale afstemming op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling middels een goede zorgstructuur;
  • Een prettig pedagogisch werk-, leer- en leefklimaat met respect voor iedereen;
  • Een professionele organisatie;
  • Participatie van ouders als educatieve en pedagogische partners;
  • Samenwerking met diverse doelgroepen in de dorpsgemeenschap;
  • Inzet van ICT  / Snappet in ons onderwijs.

Contactgegevens

Kloosterlaan 24
4772RA Langeweg

Telefoon:
0168326693
Website:
www.mariaschoollangeweg.nl
E-mailadres:
info.maria@dewaarden.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marleen van Kooten

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting De Waarden

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2789
Website:
www.dewaarden.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie