Scholenopdekaart

Basisschool Kienehoef

Basisschool Kienehoef

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Een vreedzame school met oog voor ieder kind.

Op onze school vinden we het belangrijk dat ieder respect heeft voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Bij binnenkomst is er bijvoorbeeld aandacht voor ieder kind door de kinderen persoonlijk welkom te heten. Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode De Vreedzame School. Bij problemen wordt er getracht om samen tot een oplossing te komen. Leerlingen uit groep 8 kunnen dan fungeren als mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het probleem. Dit versterkt het autonomiegevoel, want zij hebben samen een oplossing bedacht. Er wordt gezocht naar win-win oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden. Kinderen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat tot ruzie hoeft te leiden. De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar. Dit ondersteunt een fijne sfeer in de klas en dit zorgt voor groepsbinding. Ze leren hoe ze emoties bij zichzelf en bij anderen kunnen herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen goede communicatieve vaardigheden aanleren zoals goed luisteren naar elkaar, vragen stellen en zich verplaatsen in de ander. Basisschool Kienehoef heeft de intentie om pesten te voorkomen. Wanneer een kind zich niet prettig voelt, dan nemen de leerkrachten deze signalen uiterst serieus en zij zoeken dan samen met de betrokken kinderen naar een oplossing.

Wij werken in jaarklassen. Onze aanpak is zoveel mogelijk gericht op de leerling, waarbij het niveau van de leerling continu wordt bewaakt. De kinderen worden eigenaar van dit proces gemaakt. Eigenaarschap staat hoog in het vaandel. We voeren kindgesprekken met alle kinderen om dit proces te begeleiden. We werken binnen onze jaarklassen met een vorm van adaptief onderwijs. Dat betekent dat we binnen onze lessen rekening houden met de mogelijkheden van iedere individuele leerling, onze instructie op de leerling aanpassen en we, daar waar nodig, extra begeleiding geven. Binnen alle groepen wordt naast een klassikale instructie gebruik gemaakt van het principe van zelfstandig werken, waarbij de leerling op eigen niveau of tempo kan werken en waarbij de leerkracht kan stimuleren en begeleiden. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Mariannestraat 34 A
5491JD Sint-Oedenrode

Telefoon:
0413475242
Website:
www.bskienehoef.nl
E-mailadres:
info@bskienehoef.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'Stg. voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode'(SKOSO)

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1271
Website:
www.skoso.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO 3006


Foto-impressie