Scholenopdekaart

obs De Schatkist

obs De Schatkist

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

obs De Schatkist: Met een enthousiast team zorgen wij voor uitstekende leerresultaten op het niveau van elk kind. Iedereen is welkom! Wij zien elk kind als waardevol en uniek, als groep versterkenwe elkaar. Op onze school kan ieder kind zich in eigen tempo en op eigen niveauontwikkelen in een veilige omgeving, waarin verschillen worden gerespecteerd en gewaardeerd.

Een schatkist boordevol waardevolle zaken waar kinderen hun hele leven mee vooruit kunnen. Kennis, inzicht, creativiteit, vaardigheden, normen en waarden. We helpen onze kinderen zoeken, vinden, ontdekken en toepassen. obs de Schatkist staat voor waarde(n)vol onderwijs en biedt kinderen een schat aan ervaring om later met open vizier de wereld te verkennen.

Obs de Schatkist biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden:
Groei
Ontdek
Uniek
Durf
Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

Obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet!!

Contactgegevens

Achterweg 35
4171BA Herwijnen

Telefoon:
0418581315
Website:
www.obsdeschatkistherwijnen.nl
E-mailadres:
schatkist@o2a5.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ben Kennedie

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
24
Aantal leerlingen:
2768
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie