Scholenopdekaart

Alphaschool CBS De Linge

Alphaschool CBS De Linge

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van christelijke basisschool De Linge in Kapelle-Biezelinge. Dit Venster geeft u veel feitelijke informatie over ons onderwijs en onze organisatie. Wij hopen u op deze manier een eerste inzage in onze school te geven. Voor verdere informatie en het ervaren van de sfeer op onze school bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

De Linge is één van de basisscholen in Kapelle en de enige in de kern Biezelinge. Onze leerlingen komen uit Biezelinge zelf, maar ook uit andere delen van de gemeente Kapelle. Ouders en kinderen vinden bij ons een kleine, gezellige school waar modern onderwijs wordt gegeven van hoog niveau. Een school waar alle kinderen elkaar kennen en de betrokkenheid tussen ouders en school groot is. 

CBS De Linge:  SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN.

Contactgegevens

Noordstraat 5
4421JS Kapelle
0113343368

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2155

Foto-impressie