Scholenopdekaart

Alphaschool CBS De Welle

Alphaschool CBS De Welle

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Alphaschool CBS De Welle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Slotstraat 87
4416AT Kruiningen

Telefoon:
0113381473
Website:
www.cbsdewelle-kruiningen.nl
E-mailadres:
welle@alphascholengroep.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Alpha Scholengroep, Ver. voor Chr. Basisonderw. Z. Beveland

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alphascholengroep.nl

Foto-impressie