Scholenopdekaart

o.b.s. Het Slingertouw

o.b.s. Het Slingertouw

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs Het Slingertouw en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

OBS Het Slingertouw valt onder Onderwijsnetwerk De Basis (www.debasisheerenveen.nl ), het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers. Onderwijsnetwerk De Basis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl .

OBS Het Slingertouw is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Contactgegevens

Schoterplein 29
8448RP Heerenveen
0513633140

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stg. Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2554

Foto-impressie