Scholenopdekaart

(V)SO De Piramide

(V)SO De Piramide

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal onderwijs
Denominatie: Openbaar

SO De Piramide is onderdeel van (V)SO De Piramide. (V)SO De Piramide is een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte. De school bestaat uit drie onderdelen. SO De Piramide is onze 'basisschool'-afdeling. Piramide College is onze 'VO'-afdeling. Het Piramide College leidt op voor een HAVO- of VMBO-diploma of bereidt de leerling voor op een betaalde baan. Ons team ambulante begeleiding ondersteunt professionals, leerlingen en ouders op andere scholen. Onze school is gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een vorm van (niet aangeboren) hersenletsel. Mijn Scholen op de Kaart geeft alleen informatie over SO De Piramide. Zie voor meer informatie onze website: https://www.sovsodepiramide.nl

Contactgegevens

Melis Stokelaan 1189
2541GA Den Haag

Telefoon:
0703666587
Website:
www.sovsodepiramide.nl
E-mailadres:
info@hmsdepiramide.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14555
Website:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH