Scholenopdekaart

Het Startpunt

Het Startpunt

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op “openbare basisschool het Startpunt".

"Op weg naar jouw top!" Dat bereiken we door onderzoekend leren en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelf verbindingen maken tussen eigen kennis en ervaringen, nieuwe informatie en vaardigheden, waardoor ze leren zelfstandig te denken, handelen, plannen, uitvoeren en reflecteren. We vergroten de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken. Om dit nog mooier vorm te geven, zijn wij kandidaat-school om in 2020 IB-worldschool te worden (www.ibo.org).

En verder:
• Kleine groepen, rijke leeromgeving;
• Leerkansenprofiel (LKP): 6 uur extra les per week;
• Uitgebreide zorgstructuur, onderwijs op maat;
• Brede buurtschool;
• Haagse Sporttuin: multifunctioneel sportcomplex achter de school. Hier kunnen kinderen tijdens en na schooltijd gratis sporten onder deskundige begeleiding (www.sporttuinschilderswijk.nl);
• Prachtig groen schoolplein.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Suze Robertsonstraat 103
2526WS Den Haag

Telefoon:
0703803935
Website:
www.obshetstartpunt.nl
E-mailadres:
directie@obshetstartpunt.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14555
Website:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie