Scholenopdekaart

De Malsenburg

De Malsenburg

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Malsenburg is een is een echte dorpsschool, midden in de leefwereld van onze kinderen en hun ouders. Rondom de school hebben onze leerlingen heerlijk de ruimte om te spelen. We willen dat alle leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarbij op een goede wijze met anderen leren omgaan en samenwerken. We ontwikkelen basisvaardigheden op het gebied van kennis, sociale interactie en creatieve vorming. We leren de kinderen zelfredzaam te zijn en geven ze de ruimte om zich als persoonlijkheid te ontwikkelen. Wij zien ouders als partner en zoeken actief de dialoog. Zij zijn expert op het gebied van hun kind. Samen met de professionals van de school werken we aan ons motto: "Samen en jezelf blijven"

Download de schoolgids

Contactgegevens

Groeneweg 19
4197HD Buurmalsen (Gem. Geldermalsen)

Telefoon:
0345571813
Website:
www.demalsenburg.nl
E-mailadres:
directie@demalsenburg.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Evert de Vries

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Fluvium, Stg. openbaar bas.ond. Geldermalsen-Neerijn.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
1782
Website:
www.stichtingfluvium.nl

Samenwerkingsverband

Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A.