Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool de Triangel

Protestants Christelijke Basisschool de Triangel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

De Triangel wil een school zijn waar leerlingen ineen veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Er wordt goed onderwijs gegeven, de focus is gericht op het ontwikkelen van talent en leerrendement bij toekomstgerichte vaardigheden die kinderen nodig hebben in hun leven (“life time skills” / 21e eeuw thema’s). De Triangel wil met haar onderwijskundige ambities verder kijken en niet alleen voldoen aan rekenen en taalvaardigheden. Wij zijn met andere woorden van mening dat onze leerlingen een breder perspectief moet worden geboden, en wel op het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden die er voor hun toekomst echt toedoen.

Vaardigheden gericht op het leven en de loopbaan van kinderen:
-flexibiliteit en aanpassingsvermogen;
-algemene-/ sociale vaardigheden (WWPBS);

Vaardigheden gericht op informatie, media en technologie:
-informatievaardigheden, media- en ICT-vaardigheden.

Vaardigheden gericht op het leren en innovatie:
-creativiteit en innoveren;
-kritisch denken en probleem oplossen;
-communicatie en samenwerking.

De kinderen worden door professionals gestimuleerd om te groeien. Tijdens een uitdagende onderwijstijd worden zij uitgedaagd om 'beter te worden dan zichzelf' door telkens de lat een stukje hoger te leggen. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen zorgt ervoor dat kinderen zelfbewust de wereld tegemoet treden, waarin ze steeds beter leren om te gaan met onzekerheden en lastige situaties kunnen hanteren. De basis vaardigheden als taal en rekenen worden goed beheerst, maar het onderwijs is zeker ook gericht op vaardigheden als eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht denken, kunnen samenwerken en omgevingsbewust leven.

Op de Triangel heerst een klimaat van constante groei en ontwikkeling bij kinderen, leerkrachten en management. (met goede prestaties op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied) De Triangel is een school waar alle betrokkenen, inclusief ouders, trots op zijn en waar iedereen bij wil horen door de goede en positieve sfeer van groei en vooruitgang.

Contactgegevens

Kanaal A NZ 191
7881KS Emmer-Compascuum

Telefoon:
0591351570
Website:
www.cbs-detriangel.nl
E-mailadres:
triangel@viviani.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Viviani

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
1978
Website:
www.viviani.nl

Foto-impressie