Scholenopdekaart

Basisschool de Mienskip

Basisschool de Mienskip

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Mienskip: EXCELLENT openbaar en drietalig+

'De Mienskip' (Mienskip is de Friese naam voor gemeenschap) is een school voor openbaar onderwijs. De Mienskip is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. De nadruk ligt op respect voor elkaars verschillen en ook leren van elkaars verschillen m.b.t. ieders geloof, cultuur en levensovertuiging. Voor ons geldt de regel: NIET A-P-A-R-T MAAR SAMEN! Dit ziet en ervaart u op de Mienskip in het onderwijsbeleid en in de uitgevoerde praktijk! 

Voor de periodes van 2013, 2014, 2015, 2015-2018 en 2019-2021 heeft 'De Mienskip' het certificaat excellent ontvangen. De Mienskip is vanaf juni 2010 een gecertificeerde drietalige plus school. Dit houdt in dat er vanaf groep 1 tot en met groep 8 volgens het taalbeleidsplan in drie talen, Fries, Nederlands en Engels, wordt gesproken en gewerkt. De Mienskip streeft ernaar alle kinderen onderwijs op maat aan te bieden. De Mienskip voert gezond schoolbeleid. Dit houdt in dat de gezonde leefstijl centraal staat. Dit uit zich in gedrag, normen en waarden en de afspraken m.b.t. het gezamenlijk eten.Kom gerust eens binnen wandelen!

Wij vertellen u graag meer over het onderwijs op de Mienskip in Buitenpost!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Groenkamp 3
9285SZ Buitenpost

Telefoon:
0511542021
Website:
www.demienskip.nl
E-mailadres:
mienskip@roobol.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
1760
Website:
www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie