Scholenopdekaart

Kbs De Liniedoorn

Kbs De Liniedoorn

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Liniedoorn, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Op Kbs De Liniedoorn spreken we de taal van ieder kind.

Missie:In het onderwijs dat Kbs De Liniedoorn biedt, creëren we kansen om te stralen..voor ieder kind, iedere medewerker, iedere ouder. Onze kernwaarden

Betrokken:We zetten in op actieve en betrokken leerlingen, ouders en medewerkers.

Ambitieus: Onze verwachtingen richting leerlingen, ouders en onszelf zijn hoog. We werken opbrengstgericht aan een brede ontwikkeling. Anders gezegd: we willen het maximale halen uit een kind. Daarbij houden we uiteraard rekening met zijn of haar mogelijkheden.

Creatief: We sluiten aan bij de sterke kanten van de leerlingen. We streven ernaar hun intelligenties verder te ontwikkelen en leerlingen bewust te maken van hun unieke kwaliteiten, talenten en capaciteiten. Met een ruim onderwijsaanbod prikkelen en ontwikkelen we de creativiteit (ofwel: hun probleemoplossend vermogen).

Verbindend: In een prettig en veilig leer-, werk- en leefklimaat staan we met elkaar in verbinding. We stimuleren zo veel mogelijk het samenwerken met ouders en anderen in onze omgeving. We bieden thematisch onderwijs, omdat elk thema meerdere leervakken en onderwerpen met elkaar in verbinding brengt, hetgeen voor het kind het inzicht in de samenhang vergoot.

Als u meer wilt weten over de school, kijk dan eens op de website: www.liniedoorn.nl

Contactgegevens

Baliëndijk 78
4816 GG Breda

Telefoon:
076-5872838
Website:
www.liniedoorn.nl
E-mailadres:
kbsdeliniedoorn_info@inos.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Aantal scholen:
28
Aantal leerlingen:
9565
Website:
www.inos.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie