Scholenopdekaart

Informatie over middelbare scholen met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs

Naast het voortgezet onderwijs is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden.

Zoek scholen met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs

Zoek
Er zijn 384 middelbare scholen met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs.

Hoeveel middelbare scholen met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs zijn er in: (top 5)

Hoeveel middelbare scholen zijn er met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs en denominatie: