Scholenopdekaart

College de Heemlanden

College de Heemlanden

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC, RK en Alg. Bijz.

College de Heemlanden is een open oecumenische school voor havo, atheneum en atheneum-plus. Onze school kenmerkt zich door een veilige en ongedwongen sfeer. Onze docenten kennen onze leerlingen echt, stimuleren hen zichzelf te ontplooien, verantwoordelijkheid te dragen en met anderen samen te werken. Ouders zijn onze partners. Het beleid van de school is gericht op kwalileit, toekomst en ontwikkeling. We behalen uitstekende onderwijsresultaten. Leerlingen leggen een stevig fundament voor hun verdere ontwikkeling en opleiding. We werken binnen ons onderwijs vanuit vier pijlers: Arts, Business, Sports en Science. We geven vorm aan de pijlers binnen de reguliere vakken.

Contactgegevens

De Slinger 48
3995DE Houten

Telefoon:
0306379944
Website:
www.heemlanden.nl
E-mailadres:
info@heemlanden.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg. Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
1553
Website:
www.heemlanden.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.heemlanden.nl voor meer informatie.