Scholenopdekaart

Stedelijk Gymnasium

Stedelijk Gymnasium

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Het Stedelijk Gymnasium staat voor kwaliteit in Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en biedt de beste basis voor het tertiair onderwijs. De vorming moet leiden tot de ontwikkeling van een open, kritische, tolerante en zelfstandige instelling ten aanzien van de omgeving, vanuit de gedachte dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag.
 
Het Stedelijk Gymnasium kiest, met het onderwijs in de klassieken, een historisch filosofisch perspectief, in de overtuiging dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de westerse cultuur van wezenlijk belang zijn voor het behoud van democratische en humanitaire waarden, die elementen dienen te blijven bij het bouwen aan een waardevolle en veilige samenleving.
 
Het Stedelijk Gymnasium is een categoriale en relatief kleine school. Leerlingen, ouders en personeel vormen een gemeenschap, waarin mensen met zeer verschillende achtergrond zicht thuisvoelen omdat men respect en aandacht heeft voor elkaar. Het Stedelijk Gymnasium wil een kader scheppen waarin intellectuele, culturele, creatieve en sociale talenten van de leerlingen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen.
 
Het Stedelijk Gymnasium is bestemd voor ieder die beschikt over voldoende capaciteiten, doorzettingsvermogen en brede interesse.

Contactgegevens

Nassausingel 7
4811DE Breda

Telefoon:
0765225040
Website:
www.gymnasiumbreda.nl
E-mailadres:
administratie@gymnasiumbreda.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting ROC West- Brabant

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
6987
Website:
www.rocwb.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vwo

Bovenbouw

vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.gymnasiumbreda.nl voor meer informatie.