Scholenopdekaart

Joodse SGM Maimonides

Joodse SGM Maimonides

Over deze school

Denominatie: Algemeen bijzonder

Brede Joodse school
JSG Maimonides is een brede Joodse school die midden in de samenleving staat. We zijn een relatief kleine school, waar het reguliere onderwijs hand in hand gaat met het Joodse leven en Joods onderwijs. We hechten aan de open, positieve sfeer op school waar mensen respectvol met elkaar omgegaan. Leerlingen, het team en de ouders kiezen bewust voor Maimonides en hebben daardoor een sterke band met de school. Door  die betrokkenheid ontstaat er een sfeer waar leren en de individuele ontwikkeling door onze leerlingen als leuk en waardevol wordt ervaren.  Maar we leren natuurlijk vooral met elkaar, in de klas, met de tutor of mentor, in een projectgroep en samen met docenten. Maimonides is een moderne en ambitieuze school waar je kunt zijn wie je bent en waar je wordt opgeleid tot de wereldburgers van morgen. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen, te leren over de wereld en te kijken welke bijdrage je kan leveren. Op onze school heerst een gastvrije, positieve sfeer en er wordt respectvol, duidelijk en transparant gecommuniceerd met alle betrokkenen. De Joodse gemeenschap, de ouders/verzorgers, de leerlingen en de docenten zijn trots op de school, die fungeert als spil binnen de Joodse gemeenschap en zich inzet om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Het JBO heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van de theoretische leerweg van het VMBO (mavo) tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en telt 150-165 leerlingen. 

Sociale veiligheid
Maimonides is een kleine school. De lijnen tussen docenten, tutoren, mentoren, coördinatoren en leerlingen zijn kort. We geven leerlingen veel persoonlijke aandacht en goede begeleiding. Ook tussen de leerlingen is er veel contact en een sterke onderlinge band. Dat alles draagt in positieve zin bij aan de studieresultaten en de sfeer op school. 

Contactgegevens

Noordbrabantstraat 15-17
1083 BE Amsterdam

Telefoon:
0206426161
Website:
www.jsgmaimonides.nl
E-mailadres:
info@jsgmaimonides.nl

Bestuursgegevens

Stg Joodse SGM J B O

Aantal scholen:
2
Aantal leerlingen:
381
Website:
www.jbo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) havo / vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.jsgmaimonides.nl voor meer informatie.


Foto-impressie